Wijkraad Oostduin
Contact

Wat doen we
Geschiedenis
Bestuur
Info Duinpolderweg
Start
Contact
Nieuws

Wat doen we

Inventariseren wat er in onze buurt speelt.

U informeren over lopende zaken, toekomstige plannen, kansen en bedreigingen voor de wijk.

Gezamenlijk oplossingen bedenken voor problemen die ons allemaal aangaan.

Een aanspreekpunt zijn voor  en naar overheidsinstanties bij zaken die veel of alle bewoners aan gaan.

De wijk schoon en leefbaar proberen te houden.

Onderhoud aan wegen, aan openbaar groen goed in de gaten houden alsmede de veiligheid in de wijk.  

Wat doen we

Geschiedenis

Bestuur

Info Duinpolderweg

Foto's

Contact/Inschrijven

Wijkraad Oostduin

Nieuws